Názov spoločnosti: SOLLEUS, s.r.o.

prevádzkovateľ e-shopu petal.sk

Sídlo a prevádzka:

Lesná 5
927 01 Šaľa

Slovensko

IČO: 36834165

DIČ:2022453213

Bankový účet: 2623062725/1100
IBAN: SK6711000000002623062725
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná do obchodného registra  Okresného súdu Trnava , vložka č. 20643/T

Telefón: +421917336192

e-mail: petal@petal.sk

Spoločnosť nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Orgán dozoru, ktorému činnosť prevádzkovateľa e-shopu  podlieha:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1